ładowanie

Ładowanie...

Wiesław Karpowicz

Konsultant

Doświadczony menedżer i coach. Ekspert w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz w zakresie nadzoru właścicielskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianami i podnoszeniu efektywności ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Zajmuje się oceną potencjału, doskonaleniem struktur, optymalizacją procesów, wdrażaniem usług wspólnych, wdrażaniem motywacyjnych systemów zarządzania, doskonaleniem informacji zarządczej i poprawą komunikacji.

Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania PB w Białymstoku, Podyplomowego Studium Zarządzania Strategicznego Hanzehogeschool Groeningen w Holandii oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Ukończył roczny program rozwoju menedżerów o wysokim potencjale zawodowym REXAM Horizon Advanced Management Program, realizowany w Ashrige Business School (UK) oraz Carlson School of Management na Uniwersytecie Minnesotha w Minneapolis (MN, USA). Złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Osiągnięcia:

  • Zarządzał finansami przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych (Biruna, Rexam Szkło Gostyń, LU Polska, Sanofi-Aventis, Zentiva PL, Nepentes)
  • Uczestniczył w przejmowaniu, restrukturyzacji i integracji firm farmaceutycznych Aventis Pharma, Zentiva PL, Nepentes. Nadzorował integrację poszczególnych funkcji i procesów. Wdrażał świadczenie usług wspólnych.
  • Uczestniczył w projektach doradczych i doradczo-szkoleniowych, realizowanych na rzecz takich firm jak Indykpol, Ciech, TBM Snacks, SM Spomlek, Erbud Industry, Mago, Mardom Home, Brand Distribution.
  • Był członkiem zespołu doradzającego w procesie transformacji Indykpol S.A., przeprowadzonej na przełomie 2013 i 2014 roku, która doprowadziła do znaczącego wzrostu rentowności spółki i dynamicznego wzrostu cen akcji (wskaźnik EPS wzrósł z 0,45 zł w 2013 do 4,18 zł w 2014 roku, a ceny akcji wzrosły o ok. 140% w okresie wrzesień 2014 – maj 2015).

ReferencjeRezultaty