ładowanie

Ładowanie...

Badania i rozwój w służbie rentowności

Rozmawiając z licznymi polskimi przedsiębiorcami, dyrektorami fabryk i członkami zarządów słyszymy, że głównym obszarem ich inwestycji w badania i rozwój są produkty, linie produkcyjne, lub marketing. Światowe trendy podpowiadają, że na rynku wygrają te przedsiębiorstwa, które zdecydowanie zmienią to podejście.

Do wniosków tych można dojść po lekturze Raportu z badania 2016 Global Innovation Study, przeprowadzonego przez Strategy&, PwC. Badanie to wykazuje, że firmy zmieniły swoje podejście do przedmiotu swoich inwestycji w badania i rozwój (R&D). Interesującym faktem jest, Okazuje się, że firmy, które cieszą się ponadprzeciętnym wzrostem w porównaniu do kompetencji, przeznaczyły o 25% więcej budżetu R&D na inwestycje w odpowiedni software i obsługę klienta w porównaniu do konkurencji. Konkretne dane:

  • średni procent inwestycji w software i obsługę klienta w ramach budżetu R&D wzrósł pomiędzy 2010 a 2015 rokiem z 54% do 59%; szacuje się, że w 2020 roku wzrośnie do 63%
  • tymczasem średni procent inwestycji w produkty spadł w tym samym okresie z 46% w 2010 roku ro 41% w 2015; szacuje się, że w 2020 roku ograniczony zostanie do zaledwie 37%

Cóż to oznacza dla biznesu? Warto zdać sobie sprawę z tego, że aby wyprzedzić konkurencję, nie wystarczy już inwestowanie w sam produkt. Konieczne są inwestycje w nowoczesne technologie i obsługę klientów. Przy czym doświadczenie konsultantów GAIN podpowiada, że inwestycje te muszą być prowadzone z głową. Co to znaczy? A mianowicie to, że ich celem nie powinna być chęć ograniczenia kosztów własnych, lecz chęć ograniczenia kłopotów zakupowych, czy użytkowych klientów. Jak to zrobić? Po odpowiedź na to pytanie, zapraszamy do kontaktu na info@gain.com.pl.

ReferencjeRezultaty