ładowanie

Ładowanie...

Rezultaty

Niektórzy sprzedają produkty. Inni narzędzia. Jeszcze inni rozwiązania. My sprzedajemy REZULTATY. Dlatego nasza marka to GAIN! Poniżej prezentujemy szereg projektów, które zrealizowaliśmy, wraz z rezultatami jakie osiągnęliśmy wspólnie z naszymi Klientami. Z oczywistych powodów nie ujawniamy nazw marek, ani nie podajemy kontaktów do osób zarządzających wymienionymi przedsiębiorstwami. Niemniej w razie takiej potrzeby, zapraszamy do kontaktu z nami. W każdym z poniższych przypadków, mamy zgodę na podanie kontaktu na indywidualne życzenie.

Wzrost skuteczności prowadzenia zimnych telefonów oraz rozmów z klientami, wzrost wartości sprzedanych kredytów o 9%; wzrost obrotów; wzrost udziałów w rynku MŚP o 100%.

Korporacja – branża finansowa, >2000 osób

Wyraźny wzrost sprzedaży wyselekcjonowanego produktu. Zaangażowana Grupa projektowa, a także Komitet Sterujący składający się m.in. z Członków Zarządu, wyraźnie podniósł swoją świadomość i wiedzę w tematyce CEM.

Korporacja – branża finansowa, >2000 osób

Uzyskanie w okresie dwóch lat i podtrzymanie w kolejnych latach najwyższych wskaźników produktywności spośród wszystkich oddziałów korporacji na całym świecie. Polski oddział stał się dla całej korporacji kuźnią utalentowanych menedżerów i specjalistów.

Międzynarodowa korporacja – fabryka, >2000 osób

Osiągnięcie wszystkich celów jakościowych projektu. Cele ilościowe nie mogą być ujawnione.

Międzynarodowa korporacja – branża produkcyjna, >4000 osób

ROI z projektu oszacowany przez Dyrektorów fabryki i finansowego wniósł 11 000%. Niemożliwe? A jednak…

Polsko-niemiecka korporacja – branża produkcyjna, >3000 osób

Wzrost sprzedaży z m. kw. pow. sklepu. Nadzwyczajny wzrost zaangażowania i mobilizacji załogi. Podniesienie spójności i gotowości firmy do poradzenia sobie z potężną zmianą organizacyjną.

Międzynarodowa korporacja – branża retail, >10 000 osób

Podniesienie rentowności i wzmocnienie pozycji rynkowej firmy. Zdecydowana zmiana kultury organizacyjnej na pro-kliencką; podejmowanie spójnych decyzji prowadzących do dostarczania klientom pożądanych wartości przez pracowników różnych działów. Zwiększenie powierzchni produkcyjnej bez utraty zdolności operacyjnej, zwiększenie sprzedaży, generowanie zakładanej rentowności.

MŚP – branża przemysłowa: produkcja i handel, >100 osób

Utrzymanie pozycji lidera i udziałów w rynku mimo ogromnych wyzwań ze strony rynku i narastającej konkurencji.

MŚP – branża finansowa, >300 osób

Znaczące zwiększenie udziałów w rynku. Zdecydowane podniesienie poziomu satysfakcji klientów dokładnie w najważniejszych dla nich obszarach, skutkujące podniesieniem lojalności i znacznym ułatwieniem sprzedaży.

MŚP – media, >50 osób

Osiągnięcie break-even Point poprzez podniesienie rentowności.

MŚP - polska, boutiquowa sieć handlu detalicznego, >300 osób

Gwałtowny rozwój przedsiębiorstwa oraz zdecydowane zwiększenie rentowności. Wzrost udziałów w rynku mimo pojawienia się nowej konkurencji.

MŚP – firma produkcyjna, branża budowlana, >100 osób

Znaczące zwiększenie obrotów i udziałów w rynku mimo dekoniunktury w branży.

MŚP – polska firma handlowa, branża budowlana, >50 osób

Korporacja – branża finansowa, >2000 osób

Wyzwanie:

 • chęć zwiększenia udziałów w segmencie MŚP

Podjęte działania:

 • Audyt oczekiwań klientów
 • Zaprojektowanie procesu zmian w organizacji w powiązaniu do wyników audytu oczekiwań klientów i aktualnego stanu przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie menedżerów wszystkich szczebli (od kierowników oddziałów, poprzez dyrektorów sieci oddziałów, dyrektorów regionów aż do v-ce Prezesa, Szefa Pionu MŚP) do zarządzenia procesami zmian
 • Nauczenie Doradców prowadzenia sprzedaży doradczej – takiej, jak ją rozumieją klienci – w tym skutecznego realizowania zimnych telefonów

Rezultaty:

 • wzrost skuteczności prowadzenia zimnych telefonów oraz rozmów z klientami, wzrost wartości sprzedanych kredytów o 9%; wzrost obrotów; wzrost udziałów w rynku MŚP o 100%

Korporacja – branża finansowa, >2000 osób

Wyzwanie:

 • chęć zwiększenia udziałów w rynku poprzez dobór kluczowych produktów i zaprojektowanie strategii ich pozycjonowania

Podjęte działania:

 • Audyt posiadanych przez firmę badań klientów oraz przeprowadzenie badań oczekiwań klientów
 • Modyfikacja strategii, obietnicy marki i sposobu generowania wartości
 • Sformułowanie strategii pozycjonowania banku oraz sposobu tworzenia wartości dla klientów
 • Zaprojektowanie doświadczeń klientów z bankiem
 • Doradztwo w zakresie zmian w wybranych produktach tak, by bezwzględnie generowały klientom pożądane doświadczenia

Rezultaty:

 • wyraźny wzrost sprzedaży wyselekcjonowanego produktu
 • zaangażowana Grupa projektowa
 • Komitet Sterujący, składający się m.in. z Członków Zarządu, wyraźnie podniósł swoją świadomość i wiedzę w tematyce CEM

Międzynarodowa korporacja – fabryka, >2000 osób

 • Wyzwanie: konieczność podniesienia efektywności zarządzania fabryką oraz podniesienia zaangażowania tysięcy pracowników fabryki.
 • Podjęte działania:
  • Warsztaty strategiczno-planistyczne, podczas których: modyfikacja Misji, Wizji oraz strategii, modyfikacja systemu mierników (BSC),
  • Doradztwo przy uspójnieniu i połączeniu systemu mierników z systemem motywacyjnym przedsiębiorstwa
  • Zaplanowanie procesów zmian organizacyjnych
  • Realizacja wieloetapowego, kilkuletniego procesu rozwoju kompetencji menedżerskich i leadershipowych wszystkich osób będących na kierowniczych stanowiskach
  • Szereg działań interwencyjnych, podnoszących skuteczność i efektywność produkcji
 • Rezultaty:  uzyskanie w okresie dwóch lat i podtrzymanie w kolejnych latach najwyższych wskaźników produktywności spośród wszystkich oddziałów korporacji na całym świecie; polski oddział stał się dla całej korporacji kuźnią utalentowanych menedżerów i specjalistów

Międzynarodowa korporacja – branża produkcyjna, >4000 osób

 • Wyzwanie: podniesienie zdolności do zarządzania strumieniem wartości poprzez skuteczne zaplanowanie oraz realizację zmian w procesach produkcyjnych, strukturze organizacyjnej i systemie zarządzania produkcją.
 • Podjęte działania:
  • Doradztwo oraz seria warsztatów projektowych, mających na celu zaplanowanie sposobów zarządzania procesami zmian.
 • Rezultaty: osiągnięcie wszystkich celów jakościowych projektu; cele ilościowe nie mogą być ujawnione.

Polsko-niemiecka korporacja – branża produkcyjna, >3000 osób

 • Wyzwanie: konieczność przeprojektowania procesów produkcyjnych w celu poprawy efektywności finansowej.
 • Podjęte działania:
  • Przeprowadzenie i facylitacja serii warsztatów planistycznych w okresie pół roku dla kilkudziesięciu menedżerów firmy.
 • Rezultaty: ROI z projektu oszacowany przez Dyrektorów fabryki i finansowego wniósł 11 000%. Niemożliwe? A jednak…

Międzynarodowa korporacja – branża retail, >10 000 osób

 • Wyzwanie: konieczność podniesienia motywacji i zaangażowania pracowników w realizację strategii; cel Dyrektora Generalnego – Polski oddział jest wzorcem dla całej korporacji.
 • Podjęte działania:
  • Audyt oczekiwań klientów w kluczowych miastach.
  • Zaprojektowanie i zrealizowanie procesu odświeżenia Wizji i Strategii przedsiębiorstwa w sposób partycypacyjny, przy oddolnym udziale wszystkich pracowników (ponad 10 000 osób).
  • Zaprojektowanie i pomoc przy wdrożeniu tzw. Projektu sklepu, czyli systemu do zarządzania realizacją odświeżonej Wizji i Strategii.
 • Rezultaty: wzrost sprzedaży z m. kw. pow. sklepu; nadzwyczajny wzrost zaangażowania i mobilizacji załogi; podniesienie spójności i gotowości firmy do poradzenia sobie z potężną zmianą organizacyjną.

MŚP – branża przemysłowa: produkcja i handel, >100 osób

Wyzwanie:

 • chęć usprawnienia głównych procesów biznesowych, podniesienia jakości współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych działów, podniesienia satysfakcji i lojalności klientów, przy jednoczesnym podniesieniu rentowności przedsiębiorstwa.

Podjęte działania:

 • Audyt oczekiwań klientów.
 • Modyfikacja strategii, obietnicy marki i sposobu generowania wartości.
 • Zaprojektowanie zmian w organizacji i zaplanowanie stosownych zmian.
 • Wsparcie w procesie wdrażania zmian.
 • Podniesienie kwalifikacji menedżerów.
 • Rewolucyjna zmiana systemu wynagrodzenia w organizacji na angażującą pracowników do realizacji radykalnie wyższych celów.

Rezultaty:

 • Podniesienie rentowności i wzmocnienie pozycji rynkowej firmy; zdecydowana zmiana kultury organizacyjnej na pro-kliencką; podejmowanie spójnych decyzji prowadzących do dostarczania klientom pożądanych wartości przez pracowników różnych działów; zwiększenie powierzchni produkcyjnej bez utraty zdolności operacyjnej, zwiększenie sprzedaży, generowanie zakładanej rentowności.

MŚP – branża finansowa, >300 osób

 • Wyzwanie: konieczność dokładnego zrozumienia co utrudnia załodze wykorzystanie jej pełnego potencjału oraz umocnienie firmy na rynku wobec coraz silniejszej konkurencji.
 • Podjęte działania:
  • Badanie Spójności Organizacyjnej, czyli odkrycie mocnych i słabych strony firmy w obszarach: misja, wizja, strategia, procesy, kultura organizacyjna w przełożeniu na zdolność do realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa.
  • Audyt oczekiwań klientów.
  • Badanie NPS, WSK (Wskaźnik Satysfakcji Klientów), poziomu lojalności klientów.
  • Zaprojektowanie strategii pozycjonowania firmy, Generatorów wartości, obietnicy marki, doświadczeń klientów, zachowań pracowników, działań do podjęcia.
  • Warsztaty planistyczno-strategiczne.
  • Zaprojektowanie sposobu weryfikacji procesów.
 • Rezultaty: Utrzymanie pozycji lidera i udziałów w rynku mimo ogromnych wyzwań ze strony rynku i narastającej konkurencji.

MŚP – media, >50 osób

 • Wyzwanie: konieczność zwiększenia sprzedaży i udziałów w rynku.
 • Podjęte działania:
  • Uzyskanie zmiany myślenia decydentów co do najlepszego rozwiązania.
  • Audyt oczekiwań klientów.
  • Zaprojektowanie strategii pozycjonowania firmy, Generatorów wartości, obietnicy marki, doświadczeń klientów, zachowań pracowników, działań do podjęcia.
  • Warsztaty planistyczno-strategiczne.
  • Rozwój określonych, wspierających markę kompetencji pracowników.
 • Rezultaty: Znaczące zwiększenie udziałów w rynku; zdecydowane podniesienie poziomu satysfakcji klientów dokładnie w najważniejszych dla nich obszarach, skutkujące podniesieniem lojalności i znacznym ułatwieniem sprzedaży.

MŚP - polska, boutiquowa sieć handlu detalicznego, >300 osób

 • Wyzwanie: konieczność podniesienia dochodowości sieci sklepów wobec sytuacji kryzysowej na rynku.
 • Podjęte działania:
  • Audyt oczekiwań klientów.
  • Doradztwo w zakresie przeprojektowania organizacji tak, by umożliwić dostarczanie klientom wartości, za które gotowi są płacić.
 • Rezultaty: osiągnięcie break-even Point poprzez podniesienie rentowności.

MŚP – firma produkcyjna, branża budowlana, >100 osób

 • Wyzwanie:
  • Konieczność zbudowania kompetencji zarządczych, przywódczych i coachingowych wszystkich osób na kierowniczych stanowiskach.
  • Pojawienie się w trakcie realizacji procesu rozwojowego zagrożenia ze strony nowej, silnej konkurencji, planującej wejść na rynek, co wymusiło konieczność zadbania o lojalność kluczowych klientów.
 • Podjęte działania:
  • Wieloetapowy proces zmiany kultury organizacyjnej, poprzez działania rozwojowe i coachingowe dla osób na kierowniczych stanowiskach oraz kluczowych specjalistów.
  • Audyt oczekiwań klientów.
  • Audyt spójności Strategii przedsiębiorstwa z procesami, całą organizacją i jej zasobami.
  • Zaprojektowanie doświadczeń klientów.
  • Doradztwo w zakresie przeprojektowania organizacji tak, by umożliwić dostarczanie klientom wartości, za które gotowi są płacić.
  • Wdrożenie stosownych zmian w życie
 • Rezultaty:
  • Gwałtowny wzrost przedsiębiorstwa oraz jego rentowności.
  • Wzrost udziałów w rynku mimo pojawienia się nowej konkurencji.

MŚP – polska firma handlowa, branża budowlana, >50 osób

 • Wyzwanie: konieczność umocnienia pozycji firmy na rynku, poprzez lepszą odpowiedź na potrzeby klientów.
 • Podjęte działania:
  • Audyt oczekiwań klientów.
  • Badanie NPS, WSK (Wskaźnik Satysfakcji Klientów), poziomu lojalności klientów.
  • Zaprojektowanie strategii pozycjonowania firmy, Generatorów wartości, obietnicy marki, doświadczeń klientów, zachowań pracowników, działań do podjęcia.
  • Seria warsztatów planistyczno-strategicznych.
  • Organizacja dużego eventu dla całej załogi, dzięki któremu wszyscy dokładnie zrozumieli strategię.
  • Wsparcie procesu budowania spójności organizacji wokół strategii.
  • Wsparcie w modyfikacji głównych procesów biznesowych.
  • Rozwój określonych, wspierających siłę marki kompetencji personelu.
 • Rezultaty: znaczące zwiększenie obrotów i udziałów w rynku mimo dekoniunktury w branży.

Nasi klienci