ładowanie

Ładowanie...

Usługi

Naszą główną usługą jest formułowanie i wdrażanie strategii, która przynosi sukces biznesowy: podnosi rentowność albo zwiększa udział w rynku. A najczęściej i jedno i drugie. Jednocześnie.

Jeśli interesuje Cię jak to robimy, to …nas zapytaj! Niemniej poniżej możesz znaleźć kilka inspiracji i tematów do rozpoczęcia rozmowy. Oto kluczowe obszary naszych usług:

Pracę zwykle zaczynamy od audytu Twojej wiedzy o Twoich klientach. Sprawdzamy: co już wiesz, skąd to wiesz i z kiedy pochodzi ta wiedza. Jeśli trzeba, to uzupełniamy braki. To zadziwiające, jak często należy tę wiedzę uzupełniać…

Skupiamy się na Twoich najważniejszych klientach (wiesz, którzy są najważniejsi, prawda?). Upewniamy się, że wiesz czego oczekują i za co nie tylko wybiorą Twoją markę, ale jeszcze chętnie zapłacą ponadprzeciętną cenę. Tak, ponad 60% managerów nie wierzy w takie cuda. Ale ponad 85% klientów już to robi. Też nie wierzysz? To sprawdź. Np. w raporcie Oracle z 2013 roku, zatytułowanym “Global Insights on Succeeding in the Customer Experience Era”.

Potem pomagamy przebudować strategię i zaplanować zmiany w procesach biznesowych tak, aby dostarczały klientom dokładnie tego, za co ci chcą płacić. Proste, prawda? Nie prawda. Wg badań prowadzonych przez Bain Company, tylko 10% managerów uważa, że potrafi przygotować swój zespół do wdrożenia zmian. A bez takiego przygotowania zmiany po prostu się nie udają.

Zatem wspólnie wprowadzamy zaplanowane zmiany. W procesach, w produktach, w sposobie obsługi klientów, w komunikacji marketingowej. W systemach rozwoju kompetencji pracowników, w systemach motywacyjnych, w rekrutacji. Tam, gdzie najbardziej tego potrzeba. Skąd wiemy gdzie potrzeba? Bo dysponujemy narzędziami do zbadania poziomu i barier zaangażowania Twoich pracowników, poziomu spójności zespołu, jego gotowości do zmiany, źródeł satysfakcji i frustracji Twoich klientów i pracowników. Robiliśmy to wielokrotnie, dla małych i dla dużych firm. Znamy i uwielbiamy smak sukcesu, choć poznaliśmy także gorycz porażki. To bezcenna wiedza. A my się nią dzielimy.

ReferencjeRezultaty